Tujuan

Taklimat ini bertujuan memberi pengetahuan kepada petugas PEDi tentang cara membuat Permohonan Harta Pusaka Kecil Secara atas Talian sahaja. Ianya dapat dimanfaatkan keopada petugas PEDi untuk memberi tunjuk ajar kepada Komuniti Setempat jika mahu membuat permohonan pembahagian Harta Pusaka secara online. 

 

Klik Untuk Gambar Aktiviti