Tujuan

Mengajar pelajar lepasan SPM asas komputer dan Microsoft Office
 
Aktiviti
 

- Menerangkan secara ringkas tentang komputer iaitu software dan hardware

- Mengajar tentang microsoft Office Words.

- Membuat beberapa aktiviti supaya lebih paham.