Laporkan kepada pihak polis atau agensi penguatkuasa berkaitan sekiranya anda menjadi mangsa penipuan dalam talian.

Jom Klik Dengan Bijak !

#KlikDenganBijak
#MalaysiaICTVolunteer
#scams
#PenipuanDalamTalian